Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych jest

METALCON PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice, Polska

NIP: 679-002-71-42

tel.  +48 32 231-55-92
tel.  +48 32 270-56-73
e-mail: metalcon@metalcon.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych to realizacja procesu oferowania, sprzedaży lub zakupów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży.
 2. Państwa dane mogą zostać ujawnione w celu realizacji umowy, w szczególności:
 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu,
 • firmie świadczącej usługi księgowe
 • firmom transportowym,
 • firmie świadczącej dla nas usługi hostingowe (dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego w tym kont pocztowych),
 • instytucjom upoważnionym z mocy prawa,
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane są przez nas przetwarzane,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w naszej spółce,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych,
 • oraz w odpowiednich przypadkach prawo do przenoszenia danych.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych:
 2. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, jednak nie krócej niż 5 lat, od daty ustania umowy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości, zawarcia umowy, nawiązania lub kontynuacji współpracy.